SIMONKYLÄN KOULU


Simonkylän koulu on Nauvon suomenkielinen alakoulu. Koulu sijaitsee Nauvon keskustassa ruotsinkielisen peruskoulun Kyrkbackenin koulun kanssa samoissa tiloissa. Tällä hetkellä Simonkylän koulussa opiskelee kuusi oppilasta, jotka ovat vuosiluokilla toisesta kuudenteen. Oppilaat opiskelevat kaikki samalla yhdysluokalla.

Koulussamme on yksi luokanopettaja sekä koulunkäynninohjaaja. Osa tunneista pidetään yhdessä tai yhteistyössä Kyrkbackenin koulun opettajien kanssa. Teemme muutenkin päivittäin yhteistyötä Kyrkbackenin koulun oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Esimerkiksi liikuntatunnit, välitunnit ja ruokailut sekä erilaiset juhlat ja useat projektit ovat koulujen yhteisiä. Lisäksi Simonkylän koulussa teemme yhteistyötä Nauvon päiväkodin Karusellenin sekä Paraisilla sijaitsevan, toisen suomenkielisen alakoulun Koivuhaan koulun kanssa.

Simonkylän koulussa tavoitteenamme on opettaa ja kasvattaa oppilaita vastuullisiksi nuoriksi ja tuleviksi aikuisiksi yhdessä kotien kanssa. Oppimisen taitojen lisäksi pidämme tärkeimpinä taitoina erilaisia sosiaalisia eli yhdessä toimimisen taitoja sekä arjen taitoja. Haluamme kannustaa ja rohkaista oppilaita olemaan omia itsejään ja hyväksymään erilaisuutta itsessä ja muissa.

Nauvossa luonto sen kaikkine monimuotoisuuksineen on lähellä. Metsien, rantojen ja peltojen aistiminen ja tutkiminen sekä niissä liikkuminen ovat osa koulumme arkea. Samalla harjoittelemme ympäristöystävällisiä tapoja toimia luonnossa ja hyödyntää sen läheisyyttä.